Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, 09.04.2018

Komitet naukowy

Serdecznie dziękujemy za udział w konferencji! Zapraszamy do pobrania książki abstraktów.

Książka abstraktów

Maps Generator PL