Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, 12.04.2019

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej


Data: 12.04.2019
Miejsce: Wrocław, ul. Borowska 211a, godz. 9.30-16.

Konferencja odbędzie się pod patronatem Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Prof. dr hab. Haliny Grajety.
Zapraszamy do zgłaszania uczestnictwa w Konferencji, wysłanie tematu pracy oraz abstraktu do 28.03.2019 poprzez portal
https://easychair.org/conferences/?conf=metfarmimed2019


Maps Generator PL