Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, 12.04.2019

Komitet naukowy

Przewodniczący: Prof. dr hab. Wojciech Kamysz

Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Gdańsku

Dr hab. Marcin Sobczak, prof. nadzw.

Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Wydział Farmaceutyczny z O. Medycyny Laboratoryjnej w Warszawie

Dr hab. Izabela Fecka, prof. nadzw.,

Katedra i Zakład Farmakognozji i Leku Roślinnego
Wydział Farmaceutyczny z O. Analityki Medycznej we Wrocławiu

Dr hab. Ernest Kuchar, prof. nadzw.

Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

Dr Adam Kowalczyk

Katedra i Zakład Farmakognozji i Leku Roślinnego
Wydział Farmaceutyczny z O. Analityki Medycznej we Wrocławiu

Dr Stanisław Han

Zakład Farmacji Przemysłowej
Wydział Farmaceutyczny z O. Analityki Medycznej we Wrocławiu

Mgr Katarzyna Karłowicz-Bodalska

Zakład Farmacji Przemysłowej
Wydział Farmaceutyczny z O. Analityki Medycznej we Wrocławiu