Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, 09.04.2018

Komitet organizacyjny

Przewodnicząca - Mgr farm. Katarzyna Karłowicz-Bodalska
Dr Adam Kowalczyk
Dr Ewa Sawicka
Mgr farm. Agnieszka Bodalska