Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, 12.04.2019

Komitet organizacyjny

Przewodnicząca - Mgr farm. Katarzyna Karłowicz-Bodalska
Dr Adam Kowalczyk
Mgr farm. Agnieszka Bodalska
Mgr farm. Izabela Jęśkowiak