Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, 09.04.2018

Organizatorzy

Zakład Farmacji Przemysłowej
Katedra i Zakład Farmakognozji
SKN Farmacji Przemysłowej
SKN przy Katedrze i Zakładzie Farmakognozji
SKN przy Katedrze i Zakładzie Toksykologii