Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, 12.04.2019

Organizatorzy

Zakład Farmacji Przemysłowej
Katedra i Zakład Farmakognozji i Leku Roślinnego
Studenckie Koło Naukowe Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy Zakładzie Farmacji Przemysłowej
Studenckie Koło Naukowe Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy Katedrze i Zakładzie Farmakognozji i Leku Roślinnego