Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, 09.04.2018

Wykłady:

 1. Mały peptyd, średni HPLC, duży problem?
  Prof. dr hab. Wojciech Kamysz, Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny

 2. Zastosowanie magnetycznego rezonansu jądrowego w badaniach innowacyjnych nośników leków przeciwnowotworowych
  Dr hab. Marcin Sobczak, prof. nadzw. Warszawski Uniwersytet Medyczny

 3. Analiza zdarzenia niepożądanego - nowe podejście do błędów medycznych
  Dr hab. Ernest Kuchar, prof. nadzw., Warszawski Uniwersytet Medyczny

 4. Polifenole jako kryterium oceny jakości produktów czystka szarego
  Dr hab. Izabela Fecka, prof. nadz., Katedra i Zakład Farmakognozji, Wrocławski Uniwersytet Medyczny

Sesja posterowa

Konkurs prezentacji i posterów studenckich