Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, 09.04.2018

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Tematy prac oraz abstrakty proszę przesyłać na adres: adam.kowalczyk@umed.wroc.pl.

Ważne daty

Termin przesyłania abstraktów: 20.03.2018
Potwierdzenie zakwalifikowanych zgłoszeń: 26.03.2018
Termin przesyłania prezentacji multimedialnych: 04.04.2018


Regulamin Konferencji

Wzór abstraktu